เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) มอบหมายให้ งานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 13 มกราคม 2563

วันที่ 10 และ 13 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) มอบหมายให้ งานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
1) กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำจังหวัดเชียงใหม่
2) กงสุลกิตติมศักดิ์สวิตเซอร์แลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่
3) กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกสประจำจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กันยายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
322

แบ่งปัน