เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตรุษจีน และเลี้ยงอําลาตําแหน่ง

วันที่: 17 มกราคม 2563 เวลา: 18:30 - น. ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2563 นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจําปี 2020 ในโอกาสเดียวกันนี้สถานกงสุลใหญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา เชียงใหม่ ยังได้จัดให้เป็นงานเลี้ยงอําลาตําแหน่งของ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําเชียงใหม่ พร้อมภริยา ที่จะเดินทางกลับไปยังมหานครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนที่จะเดินทางไปรับตําแหน่งทีสูงขึ้นในประเทศอื่่นต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
25 ตุลาคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
587

แบ่งปัน