เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครบรอบ 72 ปี

วันที่: 30 มกราคม 2563 เวลา: 18:00 - 20:00 น. ณ ห้องเชียงใหม่บอลรูม ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกงสุลต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครบรอบ 72 ปี ซึ่งจัดโดยนายอู เตน ติน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่บอลรูม ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
24 กันยายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
326

แบ่งปัน