เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา: 14:00 - 15:00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (18 ก.พ. 63) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปีร์กะ ตาปีโอละ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและขอทราบข้อมูลสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำภาคธุรกิจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยในภาพรวม นอกจากนี้ยังได้หารือในด้านการค้า การลงทุน เขตการค้าเสรี สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการบรรเทาผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
5 ธันวาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
381

แบ่งปัน