เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล

วันที่: 24 มีนาคม 2563

ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม) ที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปแจ้งรายงานตัวต่อทีมอาสาโควิด ระดับอำเภอ - หมู่บ้าน เช่น ผู้นำชุมชน อสม สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเฝ้าระวังและควบคุมโรค และให้แยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
28 กันยายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
543

แบ่งปัน