เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ขอขอบคุณน้ำใจจาก เหมยซาน ในการสนับสนุนเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกัน และรักษาโรค COVID-19

วันที่: 29 เมษายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายทอง ฟันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากการระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อประชาชน และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างมาก จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และอสม. ใช้ในการส่งเสริมป้องกัน รักษา และการฟื้นฟู เช่นการตรวจวิฉัย การกักตัว การรักษา และการติดตามเป็นต้น มีรายนามดังนี้ FOREIGN AFFAIRS OFFICE OF MEISAN CITY NO.1 SOUTH SECTION 1, DONGPO AVENUE,DOPONG DISTRIC ,SICHUAN,CHINA บริจาคหน้ากากอนามัย (surgical mask) 10,000 ชิ้น

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
25 ตุลาคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
538

แบ่งปัน