เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ขอขอบคุณน้ำใจจาก มณฑลไห่หนาน ในการสนับสนุนเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการป้องกัน และรักษาโรค COVID-19

วันที่: 10 เมษายน 2563

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างมาก จึงได้มีผู้มีจตศรัทธาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และ อสม. ใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และการฟื้นฟู เช่น การตรวจวินิจฉัย การกักตัว และการรักษา และการติดตามเป็นต้น ดังมีรายนามดังนี้ TAMMY TANG : FOREIGN AFFAIRS OFFICE, SHENGZHENGFU BLDG, NO9 GUO XING ROAD, MEILAN QU HAINAN, CHINA บริจาคหน้ากากอนามัย 9,600 ขึ้น

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
1 ตุลาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
899

แบ่งปัน