เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 244 ปี
แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

วันที่: 30 กรกฎาคม 2563 เวลา: 18:30 - 20:30 น. ณ โรงแรมแชง-กรีลา เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกรฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 244 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงถึงมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี และในวาระที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่เฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ใน พ.ศ. 2563 นี้ โดยการจัดงานได้มีการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
4 มีนาคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
247

แบ่งปัน