เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ

วันที่: 31 กรกฎาคม 2563 เวลา: 15:00 - 16:00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ (31 ก.ค. 63) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนื่องในวาระการรับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยไทย และสาธารณรัฐอินเดีย โดยจะผลักดันให้มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ กับรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา วัฒนธรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
21 มกราคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
207

แบ่งปัน