เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแนะนำตัวในวาระโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่: 4 สิงหาคม 2563 เวลา: 10:00 - 11:00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (4 ก.ค. 2563) เวลา 10.00 น. นาย อู๋ จื่ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวในวาระโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

นายอู๋ จื่ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้เกียรติในการให้เข้าเยี่ยมคาระวะ ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างดีมาตลอด และกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ เพื่อส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวเมือง อู่ฮั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกทั้งชื่นชมในการบริหารจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของประเทศไทย

โดยนายอู่ จื่ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยินดีและถือเป็นหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่พื้นที่ที่มาประจำอยู่ และแจ้งว่าในส่วนของความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง มณฑลไห่หนานและมณฑลยูนนาน มีความปราถนาที่จะสถาปนาความสัมพันธ์กับจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ และยังกล่าวว่าประเทศจีนยังมีตลาดและความต้องการผลไม้ไทยอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะคุณภาพของลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของตลาดจีน นอกจากนี้ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้นให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้ในการดำเนินงานป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวขอบคุณในการสนับสนุน ช่วยเหลือบริจาคหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ จากเมืองพี่เมืองน้อง สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งกล่าวขอบคุณในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริม จังหวัดเชียงใหม่จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เชียงใหม่อย่างดีตลอดมาเช่นกัน

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
21 มกราคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
289

แบ่งปัน