เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะเอกเอกอัครราชทูตจาก 6 ประเทศ

วันที่: 20 สิงหาคม 2563 เวลา: 18:00 - 19:00 น. ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา สปา รีสอร์ทเชียงใหม่

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะเอกเอกอัครราชทูตจาก 6 ประเทศประกอบด้วย เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย (H.E. Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen), เอกอัครราชทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย (H.E. Mrs. Laila Ahmed Bahaaeldin), เอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย (Ms. Evren Dagdelen Akgun), เอกอัครราชทูตคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย (H.E. Ms. Raushan Yesbulat) และเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย (H.E. Eva Hager) โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศ และการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมถึงหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการศึกษา และด้านการเกษตร  
นอกจากนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมาตรการโควิด และได้ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการเกษตรปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
5 มีนาคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
357

แบ่งปัน