เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ

วันที่: 20 สิงหาคม 2563 เวลา: 15:00 - 14:00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 ส.ค. 63 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายลี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งการเผยแพร่ความรู้ภาษาเกาหลี การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ การดูแลบุคคลสัญชาติเกาหลีที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ  โดยมี นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

โดย นายลี อุก ฮ๊อน ได้กล่าวถึงความต้องการแรงงานต่างชาติเป็นอย่างสูงในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคมของทุกปี (Seasonal worker) ซึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี และขอความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์หากมีแรงงานที่สามารถเดินทางไปทำงานในภาคการเกษตรที่สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงเวลาดังกล่าวได้

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำเทศไทยยังกล่าวอีกว่า ทางสาธารณรัฐเกาหลีมีเป้าหมายที่จะสานต่อความร่วมมือในด้าน Smart City กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม รวมถึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 จะมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและตีกอล์ฟที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 และได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือแลกเปลี่ยแนวทางการดำเนินการในรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ของสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองชุงชองบุกโด สาธารณรัฐเกาหลี

นายลี อุก ฮ๊อน ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดูแลนักท่องเที่ยวและประชากรชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี

 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
4 มีนาคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
181

แบ่งปัน