เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนา"โอกาสทางธุรกิจในประเทศอินเดีย และอัศจรรย์การท่องเที่ยวอินเดีย"

วันที่: 21 กันยายน 2563 เวลา: 10:30 - 14:00 น. ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

     วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนา''โอกาสทางธุรกิจในประเทศอินเดีย และอัศจรรย์ในการท่องเที่ยวอินเดีย'' โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาคือ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ และนโยบายริเริ่มล่าสุดของรัฐบาลอินเดีย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำธุรกิจชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับประเทศไทย 

 ประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมายาวนาน โดยปีนี้นับเป็นปีครบรอบ 73 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันอย่างดีในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา ในปัจจุบัน สาธารณรัฐอินเดียเป็นประเทศใหญ่แห่งเอเชียที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
20 มกราคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
136

แบ่งปัน