เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเปิดหน้าดินสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่แห่งใหม่

วันที่: 25 กันยายน 2563 เวลา: 10:00 - 11:00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา

           วันที่ 25 ก.ย. 63 ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่แห่งใหม่ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  
พร้อมด้วย ,นายฌอน โอนีลส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกันประกอบพิธีเปิดหน้าดินสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่แห่งใหม่ ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
           โดยสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 70 ปี ด้วยความสัมพันธุ์อันดีของสหรัฐอเมริกา และจังหวัดเชียงใหม่ และด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนั้น การก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ จะเป็นการสานต่อความสำเร็จอีกมากมายระหว่างกันต่อไปในอนาคต ซึ่งการออกแบบนั้นจะเป็นการก่อสร้างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิทัศน์และรูปแบบการสร้างอาคารในภาคเหนือที่มีความหลากหลาย สะท้อนสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณในการออกแบบส่วนอาคารต่างๆ เช่นเดียวกัน โดยมีงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้กว่า 284 ล้านเหรียญสหัรัฐ และจะมีการจ้างงานในท้องถิ่นมากกว่า 400 อัตรา ซึ่งจะมีกำหนดก่อสร้างเสร็จในปี 2566 โดยถือว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภาคเหนือของไทย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
14 เมษายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
263

แบ่งปัน