เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเข้าพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นการเตรียมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วันที่: 29 กันยายน 2563 เวลา: 10:00 - 11:00 น. ณ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นาย อู เต็น ติน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะเข้าหารือ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการเปิดคูหาเพื่อจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันที่ 10 11 และ 13 ตุลาคม 2563 โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่กว่า 1,100 คน ซึ่งข้อหารือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม่ การคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การขอใช้พื้นที่บริเวณถนนมณีนพรัตน์ การจราจร การอำนวยความสะดวกรถสุขาเคลื่อนที่ และทีมแพทย์ปฐมพยาบาล รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้คำแนะนำการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พล.ต.ต พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา จันทร์ศรี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายปณต เกียรติก้องหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
13 เมษายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
330

แบ่งปัน