เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา: 10:30 - น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และคณะเจ้าหน้าที่กรมยุโรป เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พ.ต.อ.นิรันดร์ บริบาลบุรีภัณฑ์ รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2  นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายนวพล คันธวณิช ประธานกองทุน WE LOVE CHIANGMAI เพื่อร่วมหารือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะทูตยุโรปเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
14 เมษายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
132

แบ่งปัน