เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พบปะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งเครือข่ายจักรยานยนต์เช่าที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 3 ธันวาคม 2563 เวลา: 13:00 - 14:30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 ธ.ค. 63 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบปะหารือกับนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งเครือข่ายจักรยานยนต์เช่า ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อมีการเปิดประเทศ ตลอดจนเพิ่มมาตรฐานการเช่ารถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสถานประกอบการรถเช่ารายใหญ่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 12 สถานประกอบการ โดยได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายรถเช่าปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้กำหนดไว้ คือ ร้านเช่าจะต้องให้ผู้เช่ารถจักรยานยนต์ที่มีใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่ไทยที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถทำการเช่ารถจักรยานยนต์ได้ ให้ร้านเช่ารถจักรยานยนต์ตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ตรวจสอบ พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ก่อนให้เช่ารถจักรยานยนต์ทุกครั้ง ร้านเช่ารถจะต้องแสดงป้ายราคาการเช่ารถจักรยานยนต์แต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งต้องแจ้งจำนวนเงินประกันค่าเสียหายหรือเงินมัดจำอย่างชัดเจน นอกจากนี้ร้านเช่ารถจักรยานยนต์จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร เส้นทางที่ปลอดภัย พร้อมทั้งกำชับการใส่หมวกนิรภัย การใช้เบรก การเปิดไฟเลี้ยว และความเร็วในการขับขี่

โดยการสนับสนุนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายจักรยานยนต์เช่า ทางสถานทูตจะสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลร้านรถจักรยานยนต์เช่า ที่อยู่ในเครือข่ายแก่นักท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์ของสถานทูตและพันธมิตร รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ช่วยให้ร้านรถเช่าและนักท่องเที่ยวมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น ด้านหน่วยงานภาครัฐจะได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการให้บริการต่าง ๆ แก่บุคลากรในประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจัดตั้งเครือข่ายรถจักรยานยนต์เช่าปลอดภัย เพื่อเป็นเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือหรือได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์จากภาครัฐในอนาคต พร้อมกันนี้จะได้มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกับเครื่อข่ายการท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ We Love Chiang Mai อีกด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
16 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
631

แบ่งปัน