เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะทูตยุโรป ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆระหว่างกัน

วันที่: 3 ธันวาคม 2563 เวลา: 19:00 - 20:30 น. ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท

วันที่ 3 ธ.ค. 2563 เวลา 19.00 น. ที่ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะทูตยุโรปและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตยุโรปประจำประเทศไทย จาก 17 ประเทศ รวม 22 คน ในการเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำองค์ความรู้ข้ามแดน จากภูมิภาคยุโรป ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆระหว่างกันสำหรับความสัมพันธ์อันยาวนานของประเทศไทยกับประเทศต่างๆในยุโรป นับว่ามีความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างสรรค์ โดยส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของไทย ในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ความร่วมมือด้านวิชาการ และการพัฒนา ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับกลุ่มประเทศต่างๆในยุโรปได้ช่วยเปิดพื้นที่ใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคม นำประสบการณ์มาพัฒนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ามีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของกลุ่มประเทศในยุโรปหลายประเทศที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง คือ การนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากประเทศในเขตภูมิภาคยุโรปมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปโดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทางคณะทูตยุโรป จะได้เข้าร่วมในเวทีการประชุม "Europe and Chiang Mai Connect 2020" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ การสร้างพันธมิตรเครือข่ายการทำงานในระยะยาวระหว่างกันต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
17 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
643

แบ่งปัน