เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ (UK - Thailand Smart City Workshop)

วันที่: 3 ธันวาคม 2563 เวลา: 09:30 - 10:00 น.

วันนี้ 3 ธ.ค. 63 เวลา 09.00น.
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ (UK - Thailand Smart City Workshop) โดยมี H.E. Brain Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
ประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างสองประเทศ และต่อยอดในการจัดทำคู่มือ Smart City: Thailandให้สำเร็จ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนิการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DEPA) เพื่อกำหนดแผนงานที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุนต่างชาติและพันธมิตรระหว่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างนักลงทุนต่างชาติและพันธมิตรทางธุรกิจในภาคเมืองอัจฉริยะทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร  นอกจากนี้ยังมีการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ Global Future Cities Programme (GFCP) แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ (Smart city Handbook) เวิร์คช็อปคู่มือการปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ และการแสดงรูปแบบของแผนผังเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เทศบาลนครเชียงใหม่ อาจารย์มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องนิมมาน 1 โรงแรม U Nimman จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
17 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
530

แบ่งปัน