เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงวันชาติญี่ปุ่น เพื่อฉลองวาระครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ประจำปี 2564

วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา: 12:00 - 13:30 น. ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภริยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงวันชาติญี่ปุ่น เพื่อฉลองวาระครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ปี 2564 โดยภายในงานเลี้ยงวันชาติญี่ปุ่นฯ ครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแบบวิถีใหม่ที่คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเป็นหลัก ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดโดยกระทรวงสารณสุขอย่างเคร่งครัด

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
16 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
598

แบ่งปัน