เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 15 มีนาคม 2564 เวลา: 09:00 - 10:00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic) จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ H.E. Mr. Jon  Åström Gröndahl (Ambassador
of Sweden ) 2. H.E. Mr. Jon Thorgaard (Ambassador of Denmark ) 3. H.E. Mr. Jyri Järviaho (Ambassador of Finland ) 4. H.E. Mrs. Kjersti Rødsmoen (Ambassador of Norway) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อปรึกษาและหารือในประเด็นดังนี้ ประเด็นเรื่องโอกาสทางธุรกิจและการริเริ่มเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ประเด็นการท่องเที่ยวภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประเด็นการพัฒนาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและความเกี่ยวพันกับจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังมีหน่วยงานฝ่ายไทย ได้แก่  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ และรองประธานหอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
662

แบ่งปัน