เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภาคสนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) นายคัตสึโนริ โคอิเกะ หัวหน้าสำนักงานภาคสนาม สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับทราบข้อมูลคาดการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และแผนการรับมือต่อสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ยังมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  กองกำลังผาเมือง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่  ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
17 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
534

แบ่งปัน