เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 29 มิถุนายน 2564 เวลา: 14:00 - น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชัั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชัั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหนังสือ "รัฐธรรมนูญอินเดีย"

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
16 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
518

แบ่งปัน