เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะกงสุลต่างประเทศ  ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีนให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่: 6 กรกฎาคม 2564 เวลา: 14:00 - 15:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกงสุลต่างประเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่  กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ กงสุลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าแผนกกงสุล กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เปรูประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลกิตติมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ประจำเชียงใหม่ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกสประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และอาสาสมัครกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีนให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่หารือ คือ ประเด็นเรื่องแผนการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมถึงผู้ที่เป็นแรงงานต่างชาติ ประเด็นการจัดสรรวัคซีนให้ชาวต่างชาติในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีอายุ 80 ปี ขึ้นไป ประเด็นปัญหาการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ประเด็นการหาแนวทางในการกระจายช่องทางการเข้ารับวัคซีน และประเด็นการจัดการวัคซีนที่ตกหล่น

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
17 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
717

แบ่งปัน