เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าพบกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่: 15 กันยายน 2564 เวลา: 11:30 - น. ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2564 ในวาระการเกษียณอายุราชการ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 11.30 น. เพื่อขอบคุณการสนับสนุน และให้การช่วยเหลือการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของจังหวัดเชียงใหม่เสมอมา

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
269

แบ่งปัน