เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การประชุมโครงการ Chiang Mai Festival City

วันที่: 23 กันยายน 2564 เวลา: 15:30 - น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลกิตติศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม โครงการ Chiang Mai Festival City พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อนำเสนอ และขอรับ
การสนับสนุนโครงการฯ เพื่อช่วยส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
248

แบ่งปัน