เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 19 ตุลาคม 2564 เวลา: 10:00 - 11:00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (19 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ และแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นด้านความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งการค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สถานการณ์ COVID-19 และการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์หมอกควันไฟป่า P.M. 2.5  รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง  ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
17 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
373

แบ่งปัน