เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีเปิดงานนิทรรศการ "โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ"

วันที่: 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 14:00 - 15:00 น. ณ บริเวณห้องนิทรรศการด้านหลัง ชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 14:00 - 15:00 น. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ" โดยมีนายมัทสึโมโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณห้องนิทรรศการด้านหลัง ชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดนิทรรศการสัญจร "โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ" ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2564 ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการนี้เป็นชุดนิทรรศการล่าสุดของเจแปนฟาวน์เดชั่นและได้เดินทางมายังประเทศไทยจุดหมายแรกของโลก

นิทรรศการนี้นำเสนอพิธีการและธรรมเนียมปฏิบัติของการมอบของขวัญในญี่ปุ่นของขวัญที่นำมาแลกเปลี่ยน ทั้งยังบอกเล่าความคิดคำนึงและปรัชญาของชาวญี่ปุ่นผู้อยู่เบื้องหลังของชิ้นนั้น ๆ นิทรรศการนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจในลักษณะ "การเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ" และ "ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้คน" ที่ล้วนเป็นรากฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอยู่ในพิธีกรรมการมอบของขวัญในญี่ปุ่น

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
426

แบ่งปัน