เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

อุปทูตรักษาการแทน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 09:30 - 10:30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อุปทูตรักษาการแทน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เช้าวันนี้ (15 พ.ย. 64) ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นางออร์นา ซากิฟ อุปทูตรักษาการแทน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเยี่ยมคาราวะและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ  พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และประเทศอิสราเอล ในส่วนที่ต้องการให้ทางสถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลช่วยสนับสนุนในส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  การฉีดวัคซีนโควิด-19  รวมถึง การหารือแนวทางในการนำผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ไปประชาสัมพันธ์และจำหน่ายในประเทศอิสราเอล

ทั้งนี้ ประเทศอิสราเอล ถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง  โดยเฉพาะในด้านการเกษตร การชลประทาน การเพาะปลูกแบบระบบน้ำหยด การนำน้ำเสียจากการอุปโภคกลับมาใช้ใหม่ในทางเกษตรและอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน การแพทย์และเภสัชกรรม รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย

โอกาสนี้ อุปทูตรักษาการแทน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้มอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 พฤษภาคม 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
582

แบ่งปัน