เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) จากสำนักงานภาคพื้นเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 10:00 - 11:00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00-10.45 น. นายฌอน โอนีลล์ กุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมคณะจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย รวมจำนวน 9 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อนำเสนอรายละเอียดความร่วมมือและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในประเทศไทยชื่อโครงการ Together มีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกับภาครัฐ โดยตัวโครงการมีพื้นที่การทำงานในจังหวัดเชียงใหม่รวมอยู่ด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
5 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
382

แบ่งปัน