เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและหารือ กับ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 17:30 - 19:00 น. ณ ณ ห้องรับรอง ห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. ณ ห้องรับรอง ห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมให้การต้อนรับ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการเร่งรัดการฉีดวัคซีน ให้แก่ชาวเชียงใหม่และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว การเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและลำเลียงยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังนโยบายการเปิดประเทศ

หลังจากนั้น ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำขอบคุณ นายฮาเกิน เดียร์คเซิน ในวาระโอกาสเกษียณในตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ จังหวัดเชียงใหม่ และต้อนรับ นายเซบัสทีอัน-ยุสทุส ชมิท ในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ จังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
324

แบ่งปัน