เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือข้อราชการสำคัญและความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 14:00 - 15:00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (18 พ.ย. 64) เวลา 14.00 น. นายลี อุค-ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยกรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองซ็องนัม สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

พร้อมกันนี้ ได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่หลังการเปิดประเทศ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี และการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า โดยมีเป้าหมายในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับเมืองชุงชงบุกโด ของสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
8 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
551

แบ่งปัน