เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและสานความสัมพันธ์ร่วมกัน

วันที่: 23 ธันวาคม 2564 เวลา: 13:30 - 14:30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64  นายคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย  ได้เข้าพบ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ  พร้อมทั้งหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร  การปลูกชาและกาแฟ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลกับจังหวัดเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย  ได้มีข้อเสนอให้มีการผลักดันภาคเอกชนในการเปิดสายการบินตรง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองลุมพินี  เนื่องจากเมืองลุมพินีเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปสักการบูชาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ขณะเดียวกันในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน  ได้มองว่า จะสามารถทำการค้าร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านสินค้าการเกษตร ซึ่งประเทศเนปาลเป็นประเทศที่มีสินค้าส่งออกที่สำคัญคล้ายกับจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ถั่ว ชา กาแฟ และสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ  พร้อมกันนี้ ยังได้มีการหารือความเป็นไปได้ในการสถาปนาความเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับประเทศเนปาล  ซึ่งต้องมีการคัดเลือกเมืองใดเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพคล้ายคลึงกับจังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย เนปาลประจำประเทศไทย  ยังได้กล่าวชื่นชมประเทศไทย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่  ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี จนประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  ซึ่งจะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประเทศเนปาลได้

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
214

แบ่งปัน