เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐอิตาลีกับจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

วันที่: 27 ธันวาคม 2564 เวลา: 11:00 - 12:00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 - 12.00 น. นายโลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐอิตาลี กับจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย เนื่องจากชาวอิตาลีนิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ตลอดจนมีชาวไทยนิยมท่องเที่ยวอิตาลี อาหารอิตาเลียน รวมถึงทีมฟุตบอลอิตาลีที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองใดเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐอิตาลีที่มีศักยภาพคล้ายคลึงกับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลชาวอิตาลี รวมทั้งมิชชันนารีชาวอิตาลีที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี รวมถึงการจัดสรรวัคซีนให้แก่ชาวอิตาลีในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
16 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
321

แบ่งปัน