เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผวจ.เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีแก่
นางสาวลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่

วันที่: 29 กันยายน 2565 ณ ห้องโคม (Khom Room) โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ (Melia Chiang Mai)

          วันที่ 29 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาคนใหม่ ของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ นางสาวลิสา เอ. บูเจนนาส
(Ms. Lisa A. Buzenas) ที่ได้เริ่มต้นวาระดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ ณ ห้องโคม (Khom Room) โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ (Melia Chiang Mai) ทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวยังมีผู้แทนแต่ละประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
3 กุมภาพันธ์ 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
252

แบ่งปัน