เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ลิสา บูเจนลาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ภายหลังเข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 3 ปี นับจากนี้ไป โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา และในปี ค.ศ.2023 จะมีการจัดงานเลี้ยงครบรอบความสัมพันธ์ 190 ปี ระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา  เพื่อฉลองความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างลึกซึ้งยาวนานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการค้า ที่สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของประเทศไทย และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 63,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งยังมีความสัมพันธ์ในด้านการศึกษา สุขภาพ และพันธมิตรอีกหลากหลายด้าน

สำหรับวาระเร่งด่วนที่จะได้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ คือ การจัดการกับมลพิษทางอากาศ ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ซึ่งสหรัฐอเมริกาและจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือที่ดีกันอยู่แล้ว คือ การวิจัย ค้นคว้าเทคโนโลยีจัดการไฟป่า อาทิ การใช้ดาวเทียมระบุหาพิกัดจุดความร้อน (Hotspot)  การมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  รวมถึง มอบเครื่องกรองอากาศ ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อนำไปใช้สร้างอากาศที่ปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ / ข่าว-ภาพ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
12 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
422

แบ่งปัน