เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือทิศทางการผลักดันการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

วันที่: 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายออง จอ ลิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน เกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยวที่จะร่วมมือกันผลักดันให้ดีขึ้นระหว่างสองประเทศ

    นายออง จอ ลิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีชุมชนชาวเมียนมาขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก  ทั้งผู้ใช้แรงงาน นักท่องเที่ยว และนักศึกษา โดยเฉพาะที่บริเวณวัดทรายมูล ซึ่งเป็นวัดเมียนมาประจำจังหวังเชียงใหม่  จะมีชาวเมียนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และที่ผ่านมาสามารถอยู่ร่วมกับชาวเชียงใหม่ได้อย่างมีความสุข  จึงขอฝากให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ ให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ด้วย  ขณะที่ ด้านการท่องเที่ยว ทางกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มองว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่ควรจะได้รับการโปรโมทในประเทศเมียนมา โดยอาจเป็นการเปิดสายการบินตรง เชื่อมโยงระหว่าง เชียงใหม่-ย่างกุ้ง ระยะเวลา 4-5 วัน หรือ เชียงใหม่-มัณฑะเลย์ ระยะเวลา 3-4 วัน  ซึ่งหากสามารถทำได้ จะช่วยทำให้มีนักท่องเที่ยวจากเมียนมาเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวังเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยว ทั้ง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และร้านอาหารต่างๆ  โดยถึงแม้ว่าขณะนี้พรมแดนระหว่างไทยและพม่าจะยังปิดอยู่  แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่มาช่วยกันหาทางสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงผลักดันด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีการเชื่อมต่อกันมากขึ้น

    นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีที่จะให้การช่วยเหลือ พร้อมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวเมียนมาเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ใกล้ที่จะเริ่มเข้าสู่สถานการณ์หมอกควันไฟป่า ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เตรียมมาตรการป้องกันและควบคุมการเผาทุกชนิด เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่า และขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวเมียนมาให้งดการเผาทุกชนิดเข่นกัน เพื่อให้ทั้งชาวจังหวัดเชียงใหม่และชาวเมียนมา ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ร่วมกัน และไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

**************************

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
https://chiangmai.prd.go.th/.../detail/id/9/iid/131819

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
4 กุมภาพันธ์ 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
140

แบ่งปัน