เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ปัญหาไฟป่า พร้อมหาแนวทางพัฒนาอากาศสะอาด และแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศภาคเหนือ

วันที่: 7 ธันวาคม 2565 ณ ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

     วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาในหัวข้อ “Sharing Thailand-U.S. Experiences: A Path to Cleaner Air and Healthier Communities” ร่วมหาแนวทางพัฒนาอากาศสะอาดระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการมลพิษอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศ รวมถึงร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศภาคเหนือ โดยมีกงสุลใหญ่ ลิสา บูเจนนาส กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา

     สำหรับกิจกรรมการเสวนานี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากด้านคุณภาพอากาศของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สภาลมหายใจ และองค์กรต่างๆ ร่วมหารือ ให้ความคิดเห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ กฎหมายอากาศสะอาดของสหรัฐอเมริกาและโอกาสของประเทศไทย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และความท้าทายเรื่องคุณภาพอากาศภาคเหนือประเทศไทย การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภาคเหนือประเทศไทย กลไกบริหารจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน รวมถึงทางออกและการพัฒนากลไกเพื่ออากาศสะอาดและชุมชนพลานามัยดี อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสถาม-ตอบ ข้อสงสัย เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

     ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากไฟป่า อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟป่า เครื่องเป่าใบไม้แห้ง เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องอัดใบไม้แห้ง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้มีการนำความรู้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไปดำเนินการสู่ผลสำเร็จเพื่ออากาศสะอาดและสุขภาวะที่ดีของประชาชนต่อไป

 

*************************

เครดิต :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
382

แบ่งปัน