เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายซอ ตุน อ่อง มินต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานำคณะเยือนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 21 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและหารือด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนา กิจการชาติพันธุ์ ร่วมกับ นายซอ ตุน อ่อง มินต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับ

 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
1 ตุลาคม 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
248

แบ่งปัน