เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และสถานทูตฯ กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการไฟป่าและมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา นำคณะเข้าเยี่ยมสังเกตการ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางป้องกันและพัฒนาแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเอวาน บิง ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคุณไอช่า ทาหลิบ เจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตกรุงเทพฯ นำคณะสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และสถานทูตฯ กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสังเกตการและเรียนรู้กระบวนการทำงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการไฟป่า และมลพิษทางอากาศ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการป้องกันและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่ โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

โดยนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงถึงแนวทางการบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง และมีพื้นที่ป่ามากพอสมควร โดยปัญหาหมอกควันไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาป่า การเผาพื้นที่ทางการเกษตร หรือการได้รับอิทธิพลมาจากพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งขณะนี้ทำให้ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหา มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้บัญชาการ นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้ระบบ FireD ขณะเดียวกันได้มีการทำงานในรูปแบบการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นให้ทุกอำเภอทุกพื้นที่ เน้นย้ำเฝ้าระวังในเรื่องการจัดชุดลาดตระเวน การทำแนวกันไฟ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับประชาชนในเรื่องการเผา ที่สำคัญในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำ MOU ร่วมกับ 3 จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญไฟป่าแบบไร้รอยต่ออีกด้วย เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ทั้งนี้ นายเอวาน บิง ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ ได้พบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ให้ความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจังหวัดข้างเคียงในการบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นควันข้ามแดน พร้อมกับได้ยกตัวอย่างความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนระหว่างมลรัฐแคลิฟอร์เนียและประเทศเม็กซิโก ซึ่งประสบความสำเร็จในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน และน่าจะตัวอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับความพยายามของจังหวัดทางภาคเหนือของไทยในการแสวงหาความร่วมมือกับจังหวัดข้างเคียงและประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายเอวาน บิง ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ กล่าวว่า ส่วนสำคัญของความร่วมมือข้ามพรมแดนที่จะปูทางสู่ความสำเร็จในการเจรจา คือ รายงานผลการศึกษาข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ เทือกเขา หุบเขาและแอ่งที่ราบ ประกอบกับข้อมูลทางด้านอุตินิยมวิทยา ทิศทางลม กระแสลม และการผกผันของสภาพอากาศในช่วงเวลาที่เกิดสภาพความกดอากาศต่ำ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนทางด้านสภาพภูมิอากาศและคุณภาพของกาศ ตลอดจนถึงแหล่งกำเนิดมลพิษ สามารถนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันได้ 


**************

เครดิต: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
409

แบ่งปัน