เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งนายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

วันที่: 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งนายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
23 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
363

แบ่งปัน