เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ประชุมออนไลน์ร่วมกับจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

วันที่: 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยงานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนในเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี การลงนามในบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์มิตรภาพ โดยจังหวัดฮอกไกโดและจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอแนวคิดการทำโครงการต่างๆร่วมกัน เช่น การจัดรายการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเยือนระหว่างผู้บริหาร

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
19 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
344

แบ่งปัน