เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าฯเสนอบินตรงเชียงใหม่ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ ฉลองครบรอบ 10 ปี เชียงใหม่ฮอกไกโดบ้านพี่เมืองน้อง

วันที่: 25 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ โรงแรม เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด” ร่วมกับ นายชุนสึเกะ ทสึจิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและงานต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพะหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด และเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด โดย มีนายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ เข้าร่วมงาน

 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ , การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 จังหวัด อีกด้วย

โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด จังหวัดเชียงใหม่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งความปรารถนาดีไปยังจังหวัดฮอกไกโดและประชาชนชาวฮอกไกโดทุกคน โดยเชื่อมั่นว่า ทั้งสองจังหวัดจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และด้านการศึกษา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่าง ยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้สานความสัมพันธ์ฉันมิตรกับจังหวัดฮอกไกโด นับตั้งแต่ปี 2556 ติดต่อและร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์และกระชับมิตรภาพมาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เป็น soft power ต่าง ๆ อาทิ อาหาร การแต่งกาย และวัฒนธรรม ซึ่งทั้งสองประเทศมีความคล้ายกัน หากมีเที่ยวบินตรงเชียงใหม่-ฮอกไกโด จะยิ่งเป็นการยกระดับความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และด้านการศึกษา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาระหว่างกันมาโดยตลอด จะยิ่งมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแน่นแฟ้นขึ้น

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
13 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
154

แบ่งปัน