เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Kunming University of Science and Technology (KUST)

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Kunming University of Science and Technology (KUST)

วันที่:

20 มีนาคม 2552

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Asst. Prof. Prasam Ruchirasak Vice President
Prof. DENG Gang

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
4 มีนาคม 2564

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
469

แบ่งปัน