เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Guilin University of Technology

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Guilin University of Technology

วันที่:

19 พฤศจิกายน 2548

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Mr. Chaiyong Eurviriyanukul
Prof. Yang Guoliang

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
18 กรกฎาคม 2562

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
96

แบ่งปัน