เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมหาวิทยาลัย Bowen College of Management (Guilin)

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมหาวิทยาลัย Bowen College of Management (Guilin)

วันที่:

23 เมษายน 2552

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Mr. Chaiyong Eurviriyanukul
President Bowen College of Management

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
27 พฤษภาคม 2562

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
66

แบ่งปัน