เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Tung Fang Institute of Techology

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Tung Fang Institute of Techology

วันที่:

14 พฤศจิกายน 2547

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Mr. Chaiyong Eurviriyanukul
Prof. Ming-Yuan Chiu, President

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
23 ตุลาคม 2562

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
141

แบ่งปัน