เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Central Luzon State University

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Central Luzon State University

วันที่:

6 ธันวาคม 2555

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Dr. Teerasak Urajananon
Ruben C. Sevilleja, PD Central Luzon State

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
28 มีนาคม 2566

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1127

แบ่งปัน