เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ National Technical Training Institute

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ National Technical Training Institute

วันที่:

28 มีนาคม 2557

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชามานิตกัมพูชา

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc.Prof.Dr. Numyoot Songthanapitak, PD of RMUTL
H.E. Yok Sothy

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
4 มีนาคม 2564

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
472

แบ่งปัน