เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Vinh Long University of Technology Education

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Vinh Long University of Technology Education

วันที่:

7 กุมภาพันธ์ 2561

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

President Ramangala Univcrsity Of Technology Lanna
Rector VinhLong University of Technology Education

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
13 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1787

แบ่งปัน